Čo je KPR?

Čo je KPR?

11. október 2022

KPR je skratka pre kardiopulmonálnu resuscitáciu, čo je núdzový postup, ktorý je kombináciou stláčania hrudníka a umelej ventilácie (dýchania), ktorý sa používa na záchranu života, keď človeku prestane biť srdce alebo prestane dýchať. Ak sa resuscitácia vykoná okamžite, môže zvýšiť šance na prežitie osoby po zástave srdca. Správna resuscitácia zvyšuje možnosť prežitia až trojnásobne. Pri zástave dýchania je nevyhnutné navrátenie kyslíka do mozgu. Bez kyslíka pacient upadá do bezvedomia. Ak je mozog bez prísunu kyslíka niekoľko minút (4-5 minút) dochádza k trvalému poškodeniu mozgových buniek, tie sú najcitlivejšie na prísun kyslíka.

Zástava srdca

K zástave srdca dochádza z dôvodu náhleho poškodenia elektrickej funkcie srdca. To znamená, že srdce prestane pumpovať krv do celého tela. Ak nedôjde k okamžitému poskytnutiu prvej pomoci, pacient zomrie.

Zástava dýchania

Zástava dýchania je život ohrozujúca situácia, ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc a liečbu. Cieľom záchrany pacienta so zástavou dýchania je obnoviť primeranú ventiláciu a zabrániť ďalšiemu poškodeniu. Náhle zastavenie dýchania trvajúce dlhšie ako päť minút môže poškodiť životne dôležité orgány, najmä mozog. Nedostatok kyslíka v mozgu spôsobuje stratu vedomia.

Dusenie

Dusenie je problem s dýchaním spôsobený cudzím predmetom uviaznutým v dýchacích cestách, ktorý čiastočne alebo úplne blokuje výmenu vzduchu v pľúcach. Ide teda o obmedzenie prístupu vzduchu do pľúc prerušením alebo zastavením dýchania.

Bezvedomie

Dochádza k náhlemu zastaveniu krvného obehu. Postihnutý častokrát bez akéhokoľvek varovania padá k zemi a nereaguje na žiadne podnety. V tomto prípade skontrolujte dýchanie postihnutého. Prvým krokom je spriechodnenie dýchacích ciest zaklonením hlavy pomocou nadvihnutia brady. Následne priložíme ucho k ústam na 10 sekúnd, počúvame či postihnutý dýcha a zároveň sledujeme zdvíhanie hrudníka. Ak dýcha, uložíme ho do stabilizovanej polohy a vyčkáme do príchodu pomoci. V prípade, že nedýcha začíname s vykonávaním KPR.

Ako spravne vykonávať KPR sa dozviete v ďalšej časti.

© Sun Medical Slovakia s.r.o.,
Kuzmányho 13, 934 05 Levice
Webdesign od DIGISYS