Ako správne resuscitovať

Ako správne resuscitovať

11. október 2022

Ste dobre vyškolený v poskytovaní prvej pomoci, lekár alebo iný zdravotnícky pracovník a ste si istý svojimi schopnosťami? V tom prípade vám je postup určite známy. Skontrolujte, či má postihnutý pulz a dýchanie. Ak do 10 sekúnd nenahmatáte pulz alebo neidentifikujete dýchanie, začnite stláčať hrudník. Pred dvoma záchrannými vdychmi začnite KPR 30 stlačeniami hrudníka.

Ak nie ste vyškolený v KPR alebo sa obávate o poskytovanie záchranného umelého dýchania, poskytnite KPR iba rukami. To znamená neprerušované stláčanie hrudníka 100 až 120 stlačení za minútu až do príchodu záchranárov. Nemusíte sa pokúšať o záchranné dýchanie. Resuscitácia môže byť fyzicky aj psychicky náročná, obzvlášť u laickej verejnosti. Vedzte, že aj v prípade ak máte strach z resuscitácie ja vždy lepšie urobiť, čo môžete a viete, ako nerobiť vôbec nič, ak to znamená potenciálne zachrániť život človeka.

7 krokov správnej resuscitácie

 1. Skontrolujte osobu a uložte do správnej polohy

  Postihnutého uložíme na zem do vodorovnej polohy na chrbát. Podklad by mal byť tvrdý.. Kľakneme si vedľa ležiacej osoby. Jemným zatrasením a zvolaním zistíme či je osoba pri vedomí, resp. či reaguje.

 2. Zavolajte na tiesňovú linku

  Zavoláme na tiesňovú linku alebo požiadajte okoloidúceho, aby zavolal. Objasníme situáciu, požiadame o pomoc a do príchodu záchrannej služby vykonávame KPR.

 3. Otvorte dýchacie cesty

  Prvým krokom je kontrola ústnej dutiny. V prípade, že sa v ústnej dutine nachádzajú cudzie predmety alebo čokoľvek, čo by mohlo prekážať, odstránime ich ideálne suchou a čistou vreckovkou. Keď osoba leží na chrbte, mierne zakloňte hlavu dozadu, aby ste zdvihli bradu a uvoľnili tak dýchacie cesty.

 4. Skontrolujte či dýcha

  Nakloňte sa a priložte ucho k ústam postihnutého a pozorne počúvajte zvuky dýchania a sledujte dvíhanie hrudníka, nie dlhšie ako 10 sekúnd. Ak nedochádza k dýchaniu, začnite s resuscitáciou. (Bezvedomie môže sprevádzať občasné chrčanie a nepravidelne nadychovanie - toto nie je správne dýchanie)

 5. Začnite stláčať hrudník

  Umiestnite ruky jednu na druhú v strede hrudníka, prekrížte palce a hranou dlane silno a rýchlo stláčajte. Použite váhu svojho tela na pomoc pri stláčaní hrudníka do hĺbky 5 cm alebo do jednej tretiny šírky hrudníka. Vykonávajte stláčanie o rýchlosti najmenej 100 až 120 stlačení za minútu. Po každom stlačení úplne povoľte hrudník a vyhnite sa zapieraniu oň. Hrudník stlačte 30 krát a prejdite na umelé dýchanie.

 6. Vykonajte záchranné vdychy

  S hlavou postihnutej osoby mierne zaklonenou dozadu a zdvihnutou bradou stlačte nos a umiestnite ústa nad ústa osoby, aby ste obopnutím pier dosiahli úplné utesnenie (u detí vdychujeme do úst a nosa zároveň). Vdychujte do úst osoby, až do zdvihnutia hrudníka. Vykonajte dva záchranné vdychy a potom pokračujte v stláčaní hrudníka. Pľúcnu ventiláciu najlepšie vykonáte za pomoci ambuvaku - resuscitátora, ten dodá pľúcam dostatok vzduchu bez toho, aby ste vykonávali dýchanie z úst do úst. Je však potrebné zvoliť vhodnú tvárovú masku, aby dobre priliehala k tvári postihnutého. Na spriechodnenie dýchacích ciest a zabráneniu prípadnému duseniu použite vzduchovod t-tubus, ktorý taktiež obsahom resuscitačného setu.

 7. Pokračujte s resuscitáciou

  Pokračujte v cykloch stláčania hrudníka a dýchania 30:2, kým:

  • Osoba nezačne vykazovať známky života, ako je dýchanie
  • Na miesto dorazí záchranná služba alebo vyškolený zdravotnícky pracovník a prevezme starostlivosť

  Resuscitácia ja časovo a fyzicky náročná. Odporúčame sa pri vykonávaní striedať s inou osobou po niekoľkých minútach, ak je to samozrejme možné.

Postup u detí do veku 1 roka

 1. Otvorte dýchacie cesty dieťaťa tak, že mu položíte 1 ruku na čelo a jemne zakloníte hlavu dozadu a zdvihnete bradu. Odstráňte všetky viditeľné prekážky z ich úst a nosa.
 2. Umiestnite ústa na ústa a nos dieťaťa a fúkajte rovnomerne a pevne do úst, pričom skontrolujte, či sa jeho hrudník dvíha. Urobte 5 úvodných záchranných vdychov. Pri použití ambuvaku zvoľte najmenšiu veľkosť tvárovej masky, tak aby dobre prilieha hlavičke dieťaťa.
 3. Umiestnite 2 prsty do stredu hrudníka dieťaťa a zatlačte nadol o 4 cm, čo je približne jedna tretina priemeru hrudníka. Veľmi dôležitá je kvalita (hĺbka) stláčania hrudníka. Ak nemôžete dosiahnuť hĺbku 4 cm pomocou končekov 2 prstov, použite dlaň 1 ruky.
 4. Po 30 stlačení hrudníka rýchlosťou 100 až 120 za minútu urobte 2 záchranné vdychy.
 5. Pokračujte v cykloch 30 stlačení hrudníka a 2 záchranných vdychov, kým sa dieťa nezačne zotavovať alebo kým nepríde, rýchla zdravotná pomoc.
© Sun Medical Slovakia s.r.o.,
Kuzmányho 13, 934 05 Levice
Webdesign od DIGISYS